Shop Mobile More Submit  Join Login
last pic in my calender 2010 by tuyetdinhsinhvat last pic in my calender 2010 by tuyetdinhsinhvat
last pic in my calender 2010 :love:
[link]

pencil & photoshop cs2
Add a Comment:
 
:iconhisietari:
Hisietari Featured By Owner Apr 18, 2010
So expressive and beautiful. I love it! :love:
Reply
:iconttt07k6:
TTT07k6 Featured By Owner Apr 3, 2010  Professional General Artist
i just want to say: WOW! U DID A GREAT JOB
Reply
:iconjjay-x:
JJaY-X Featured By Owner Feb 24, 2010  Student Traditional Artist
tuyệt thật đấy chị^^

ah,chị cho em hỏi là những chương tŕnh tô màu trên máy tên là ǵ và minh có thể t́m nó ở đâu ạ?
Reply
:icontuyetdinhsinhvat:
tuyetdinhsinhvat Featured By Owner Mar 2, 2010
có photoshop, panter..., chị ko biết nhiều, chị dùng mỗi ps cs2, e cứ ra hàng đĩa chuyên bán các chương tŕnh cài vào máy tính ấy, e có thể ra hàng bán máy tính hỏi.
Reply
:iconjjay-x:
JJaY-X Featured By Owner Mar 3, 2010  Student Traditional Artist
em cam on chi nhiu lam :hug:
Reply
:iconmikandii:
Mikandii Featured By Owner Feb 24, 2010  Hobbyist Digital Artist
Your style is gorgeous!
Reply
:iconcintiatiemi:
CintiaTiemi Featured By Owner Feb 23, 2010  Professional Interface Designer
luv the colors!
Reply
:icontuyetdinhsinhvat:
tuyetdinhsinhvat Featured By Owner Feb 24, 2010
thank u so much :love: :love:
Reply
:iconfaithis:
FaithIS Featured By Owner Feb 22, 2010   Traditional Artist
excellent job! loooooove this
Reply
:icontovarishfromussr:
tovarishfromUSSR Featured By Owner Feb 22, 2010   Digital Artist
great! great! great!
Reply
:icontuyetdinhsinhvat:
tuyetdinhsinhvat Featured By Owner Feb 22, 2010
thank u :love:
Reply
:iconanka-noctua:
Anka-noctua Featured By Owner Feb 22, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Cute face! :boogie:
Reply
:icontuyetdinhsinhvat:
tuyetdinhsinhvat Featured By Owner Feb 22, 2010
thank u :love:
Reply
:iconanka-noctua:
Anka-noctua Featured By Owner Feb 22, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Welcome :aww:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 22, 2010
Image Size
105 KB
Resolution
600×415
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
9,394
Favourites
243 (who?)
Comments
14
Downloads
366
×