Shop Mobile More Submit  Join Login
dad by tuyetdinhsinhvat dad by tuyetdinhsinhvat
Add a Comment:
 
:iconlynktutj:
LynkTutj Featured By Owner Aug 6, 2013
Dễ thương quá...<3
Reply
:iconthanhvoproducer:
thanhvoproducer Featured By Owner Jul 14, 2013
Bạn có thể cho mình xin email được chứ?
Reply
:iconlampdesktopkeyboard:
LampDesktopKeyboard Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
this is adorable!
Reply
:iconlinkhoangplus:
linkhoangplus Featured By Owner Jun 19, 2013
Woa... tuổi thơ <3
Reply
:iconluckyducky1402:
luckyducky1402 Featured By Owner Jun 3, 2013  Hobbyist Artist
trời ơi, dễ thương quá >.<
Reply
:iconmoondorae:
MoonDorae Featured By Owner Apr 25, 2013
Em thích cách chị vẽ đứa bé, chân tay ngắn một mẩu, đầu tròn, dễ thương quá :))
Reply
:iconpetite-soleil:
Petite-Soleil Featured By Owner Apr 13, 2013
awwwwww!
Reply
:iconihavebipolarcase:
ihavebipolarcase Featured By Owner Apr 10, 2013  Hobbyist Digital Artist
Tràng Tiền...ở Huế hả trời? :D
Reply
:iconmoondorae:
MoonDorae Featured By Owner Apr 25, 2013
Kem Tràng Tiền ở..Hà Nội mà :)) ko phải kem bán gần cầu Tràng Tiền đâu
Reply
:iconihavebipolarcase:
ihavebipolarcase Featured By Owner Apr 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
nhức cả đầu...ời XD
Reply
:iconmigoibonmat:
migoibonmat Featured By Owner Mar 18, 2013
dễ thương quá
Reply
:iconvoiceless-song:
voiceless-song Featured By Owner Mar 16, 2013  Student General Artist
Story-telling, touching, and fairytale-like! (mấy cái này dịch ra tiếng Việt nghe chuối quá nên em xin phép comment bằng t.Anh :))

Theo em thì cái bóng râm kia hơi nhạt, có lẽ nên chuyển đậm thêm một chút vào phần giữa và sát rìa tranh.
Amazing, anyway :#1:
Reply
:iconmadam-lulu:
Madam-Lulu Featured By Owner Mar 16, 2013  Hobbyist General Artist
Awww ! I love it, really tender :love:
Reply
:iconyuifai:
YuIfAi Featured By Owner Mar 14, 2013
awwww~ dthg!
Reply
:iconredsetterlady15:
RedSetterLady15 Featured By Owner Mar 14, 2013
A simple style that's really effective! Aw!
Reply
:iconkazmierczuk:
kazmierczuk Featured By Owner Mar 13, 2013
Nice!
Reply
:iconcddmanful:
cddmanful Featured By Owner Mar 13, 2013  Hobbyist General Artist
Early spring ice cream is the best.......
Reply
:iconrachellevitte:
RachelLevitte Featured By Owner Mar 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
really warm feelings here :D
Reply
:iconbulgariansumo:
bulgariansumo Featured By Owner Mar 13, 2013
This is adorable! :aww:
Reply
:iconquilted-illusions:
Quilted-illusions Featured By Owner Mar 13, 2013  Student Artist
Aww,very cute!
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
March 13, 2013
Image Size
259 KB
Resolution
900×380
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,693 (1 today)
Favourites
437 (who?)
Comments
21
Downloads
163
×