Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member le mai anhVietnam Group :iconchibivn: chibivn
 
Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Premium Membership
Statistics 476 Deviations 2,879 Comments 502,194 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

deviantID

Interests
:love:
My facebook page:www.facebook.com/pages/Tuyet-D…
:love:
My facebook: www.facebook.com/tuyetdinhsinh…
---------------------------
My postcards by tuyetdinhsinhvat
Everything that I do, from my nick name to the pictures that I draw, what I always expect is to bring people EMOTIONS.

It can be fun...

it can be warm...

it can be sad...

it can be sympathy...

...or relief...Sometimes, the picture that I draw can be really simple, but hopefully the story it brings fits some one's story, or an emotion... so that they can use it to illustrate their feelings (because it's not easy to find a picture that fits our situation).

May be that's why I can not stand drawing stuffs that don't bring me emotions anyhow, such as game designing, or wall painting...I created this page to show you the stuffs that I made, so that may be you can find a piece of your soul among them.Thank you very much, for all the sympathy that you showed to my pictures.

Thank you all :love: :hug:.
___________

Những thứ mình làm ra, từ cái tên cho đến những bức tranh mình vẽ, cái mình mong mỏi là chúng đem lại CẢM XÚC cho mọi người.
www.facebook.com/notes/tuyet-d… (nguồn gốc tên TĐSV)


Này là buồn cười…

Này là ấm áp…

Này là buồn…

Này là đồng cảm…

Này là dịu lại…Đôi  khi, có thể mình sẽ vẽ một bức tranh rất đơn giản thôi, nhưng nội dung tranh phù hợp với một người bạn nào đó, một tâm trạng nào đó… để họ có thể lấy tranh mình để minh họa cho cảm giác họ đang trải qua (vì nhiều khi chẳng dễ dàng gì để tìm được một bức ảnh đúng với tâm trạng của mình).Có lẽ vì vậy, mình không thể ngồi lâu dài vẽ những thứ hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì, tỉ dụ như vẽ game, vẽ tường… :D.Ngày hôm nay, mình lập ra cái page này để đăng tải những thứ mình làm ra, để mọi người có thể dễ dàng tìm được một mảnh cảm xúc của mình trong đó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì nhiều khi đã rất đồng cảm với những bức tranh của mình.Cảm ơn tất cả mọi người :x >:D< .
me by tuyetdinhsinhvat

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconboranami:
boranami Featured By Owner Apr 9, 2015  Hobbyist
Just wanted to let you know I find your art incredibly inspiring! 
Hopefully I'll be able to convey that much emotion in my pieces one day, thank you for motivating me with your beautiful art! 
You seriouslyyyy need to make an artbook, I'd buy it in a heartbeat Heart Hug 
Reply
:iconthisvivian:
thisvivian Featured By Owner Feb 28, 2015  Student General Artist
I ADORE YOUR ARTWORK!<3 :D
Reply
:iconpensilcantik:
PensilCantik Featured By Owner Dec 15, 2014  Hobbyist Digital Artist
Your art... I'm speechless!
Reply
:icondothedinosaur24:
DoTheDinosaur24 Featured By Owner Dec 3, 2014  Hobbyist General Artist
I love your beautiful artwork and how original they are! Keep it up!
Reply
:iconcyanicorange:
CyanicOrange Featured By Owner Oct 21, 2014  Hobbyist Photographer
Beautiful works of art!
Reply
:iconmawada86:
Mawada86 Featured By Owner Oct 1, 2014  Hobbyist Photographer
Lovely Shoujo (Hi Hello) [V2] 
Finally i found YOU Lovely Shoujo Emoji (Senpai notice me) [V3]  !!  i saw ur paintings all over the net and i signed to deviantart just to follow u and see more of ur workLovely Shoujo Emoji (Sho lovely) [V2]  ! im totally in love with ur cute art ♥ keep the good work .Lovely Shoujo Emoji (Yay Hurray) [V2] 
Reply
:iconisabellablk:
IsabellaBLK Featured By Owner Sep 26, 2014
You're so awesome Little Pixel Heart  I'm your fan now Heart bum 
Reply
:iconbkrabbit:
BKRabbit Featured By Owner Aug 28, 2014  Student General Artist
Really nice gallery!!, i love it! o:
Reply
:iconnasim-mrn:
Nasim-mrn Featured By Owner Aug 24, 2014  Student Traditional Artist
now I'm full of feelings because of watching your gallery!Adorable Girl Anime Emoji (Heart Dance) [V6] 
Reply
:iconbibonbon:
BiBonBon Featured By Owner Jul 31, 2014
Chi ơi, em rất thích Art của chị và em muốn mượn 1 số cái để design. Chị có thể cho em mượn được không? Em hứa sẽ credit đầy đủ~
Reply
Add a Comment: